Kreativitet för barn

För att förklara vad kreativitet handlar om på ett enkelt sätt så kan man säga att det är en förmåga att kunna anpassa sig till situationer och hitta nya lösningar inför problem. När man pratar om att vara kreativ idag är tillämpningsområdet oftast när det handlar om tekniska eller vetenskapliga problemställningar. Inom området pedagogik är kreativitet ett viktigt begrepp och används flitigt inom motivation och hinder för barn som är i utvecklingsstadiet. Låt oss titta kort på några element som är viktiga för barns utveckling och inlärning.Kreativa barn

Barn och perception

För att barn ska utvecklas på bästa sätt krävs att det finns ett samspel mellan sinnen och motorik. Barn har svårt att utvecklas om inte alla perceptionsområden stimuleras. Eftersom alla har olika genetiska förutsättningar när det kommer till syn, smak, hörsel och känsla så krävs ofta olika övningar och metoder för att främja utvecklingen av kreativitet för hitta ett samspel mellan kropp, sinnen, motorik och känslor. Övningarna skall helst vara av varierande art så att barnet inte snabbt tröttnar.

Kreativ variation

Variation är viktigt vid utveckling och för att barn ska kunna ta till sig ny kunskap. Det vi oftast lärt oss kommer från vårt sätt att uppleva erfarenheter och situationer genom vår sinnestolkning. Alla har en unik perceptionsförmåga som i utvecklingsstadiet måste stimuleras med kognitiva övningar eller vardagliga situationer.

Fantasi och självförtoende vid kreativa processer

Att våga tänka att allt är möjligt är viktigt och förbättrar idéflödet. En positiv grundinställning är viktigt för ett barn. Det gäller att barnet utvecklar en positiv och stark tro på sin egen fantasi. Det finns inga begränsningar när det gäller fantasi; det är ett flöde som barnet skall få utlopp för så mycket det bara är möjligt. Fantasin är en stor del av den kreativa processen och en viktig framtida grund för alla typer av problem och sätt att resonera sig fram till lösningar.Allt som vi som unga (och vuxna) går igenom och förnimmer i vardagslivet genom syn, lukt, smak och ljud tas upp av våra sinnen som gör att vår kreativitet aktiveras på olika sätt. Det viktiga är att vi bejakar vår härliga kreativitet och ta vara på den så gått vi bara förmår.